1550

Władze miasta Kalisza wydały statut określający terminy i ilości warzenia piwa

1594

Król Zygmunt III nadał bernardynom kaliskim przywilej zezwalający na wzniesienie nowego kościoła i klasztoru w Kaliszu.

1603

Król Zygmunt III Waza zezwolił Kaliszowi na odkupienie 4 łanów we wsi Dobrzec, będących własnością kolegium jezuickiego

1619

Zawarto ugodę pomiędzy ks. Albertem Andrzejkowiczem z Ostrowa i ks. Witem z Wysocka w sprawie sporu podziału dóbr kościelnych tzw. missalii.

1706

Przybył pod Kalisz na czele wojsk szwedzkich generała Arvid Axel Mardefeld.

1871

Urodził się w Michałowie Szczepan Piechota, działacz ludowy, założyciel i prezes kółka rolniczego w Chełmcach, ławnik kaliskiego sądu powiatowego, poseł na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej

1906

Powstało w Kaliszu Okręgowe Towarzystwo Rolnicze

1910

Odbyła się w Kaliskim Towarzystwie Muzycznym żałobna akademia pamięci Marii Konopnickiej, na której wygłosiła pierwszy w życiu odczyt Maria Dąbrowska.

1911

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Kazimierz Kubicki ps. „Antoni”, oficer Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej, komendant obwodu ostrzeszowsko-kępińskiego AK

1927

Założono w Kaliszu Ruch Młodych Obozu Wielkiej Polski

1935

Przebywał w Kaliszu premier i poseł ziemi kaliskiej gen. dyw. Felicjan Sławoj-Składkowski.

1949

Arcybiskup metropolita gnieźnieński dr Stefan Wyszyński dokonał w Gołuchowie poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy kościół Wniebowzięcia NMP.

1965

Został utworzony w Węglewicach, na terenie gminy Galewice rezerwat przyrody „Długosz Królewski”

1976

Odbyła się w kaliskim ratuszu inauguracja roku akademickiego punktu konsultacyjnego Zaocznego Studium Zawodowego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

1980

Powołując do życia Międzyzakładową Komisję Porozumiewawczą utworzono w Ostrzeszowie struktury NSZZ „Solidarność”

Udostępnij ten dzień