1793

Urodził się w Śmiełowie Hieronim Gorzeński, kapitan wojsk polskich, napoleończyk, adiutant marszałka Louisa Davouta podczas kampanii rosyjskiej, ziemianin, poseł na sejm Prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego, gospodarz pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie

1899

Urodził się w Przygodzicach Jan Mertka, pierwszy poległy powstaniec wielkopolski.

1917

Przybył do obozu jenieckiego w Szczypiornie pierwszy transport internowanych legionistów Józefa Piłsudskiego.

1920

Rozkazem ministerstwa spraw wojskowych rozpoczęło się w Kaliszu formowanie 203. Pułku Ułanów Ochotników, przemianowanego później na 27. Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego, który stacjonował w Nieświeżu i należał do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii

1957

Urodził się w Kucharach Eugeniusz Małecki, prawnik, urzędnik państwowy i samorządowiec, wojewoda kaliski.

1959

Utworzono na terenie gminy Zduny rezerwat przyrody „Baszków”

1963

Spłonął gmach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrzeszowie

1973

Zmarł w Ostrowie Wielkopolskim Rudolf Eulenfeld ps. „Leon”, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz AK, organizator kwatery głównej sztabu Inspektoratu Rejonowego ZWZ-AK Ostrów, kurier wojskowy

1979

Zmarł w Kaliszu Kazimierz Paszyn, nauczyciel, trener sportowy

1986

Został założony w Chełmcach Ludowy Zespół Sportowy „Korona”

Udostępnij ten dzień