1233

Odbył się w ziemi kępińskiej nad rzeką Niesobem zjazd dostojników, w którym między innymi udział wzięli: książę Władysław Odonicz oraz biskup poznański Paweł i podczas, którego książę wielkopolski poświadczył nadanie przez Rożka, syna Dierżykraja, wsi Rzetnia na rzecz klasztoru cystersów w Lubiążu

Rozwiń

1597

Rada miejska w Kaliszu wydała status regulujący obowiązki stron procesowych podczas rozpraw sądowych w sprawach cywilnych.

Rozwiń

1852

Wybuchł w Kaliszu groźny pożar, w wyniku którego spłonęła połowa dzielnicy żydowskiej wraz z bożnicą.

Rozwiń

1855

Urodził się w Stawiszynie Fryderyk Rüdiger, lekarz medycyny, prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, uczestnik wojny rosyjsko-tureckiej z roku 1878

Rozwiń

1906

Powołano do życia Koło Macierzy Szkolnej powiatu kaliskiego

Rozwiń

1906

Uruchomiono linię telefoniczną pomiędzy Kaliszem a Koninem.

Rozwiń

1909

Urodził się w Kaliszu Szymon Poradowski, członek Stronnictwa Narodowego, działacz społeczny, nauczyciel gimnazjalny i akademicki.

Rozwiń

1914

W obliczu nadchodzącej I wojny światowej, miała miejsce ewakuacja władz Rosyjskich z Kalisza

Rozwiń

1926

Mieszkańcy Koźminka podjęli uchwałę w sprawie starań o przywrócenie osadzie praw miejskich

Rozwiń

1934

Z inicjatywy Franciszka Lisa został założony w Kaliszu Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Budowlanego Związku Związków Zawodowych (ZZRPB ZZZ)

Rozwiń

1938

Rozpoczęto rozbiórkę starego, drewnianego kościółka w Kowalewie

Rozwiń

1957

Urodziła się w Krotoszynie Katarzyna Grochola, pisarka i dziennikarka.

Rozwiń

1962

Nowe Skalmierzyce uzyskały prawa miejskie.

Rozwiń

1967

Urodził się w Krotoszynie Paweł Marian Bielawny, generał brygady Biura Ochrony Rządu

Rozwiń

1971

Zwycięstwem zawodnika CWKS „Legii” Warszawa Stanisława Szozdy zakończył się Jarocinie III etap 28. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne

Rozwiń

1984

Otwarto w Muzeum Kaliskim stałą ekspozycję poświęconą twórczości Tadeusza Kulisiewicza

Rozwiń
Udostępnij ten dzień