1850

Zmarł w Kaliszu Elijahu (Eliasz) Rogaler, gaon, żydowski filozof, rabin, talmudysta

1882

Urodził się w Mikstacie Edmund Lauterer, prawnik, komisaryczny prezydent Gniezna

1898

Urodził się w Opatówku Piotr Szadkowski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920-21, kawaler orderu Virtuti Militari, organizator Związku Strzeleckiego w Opatówku

1910

Urodziła się w Kaliszu Irena Cholewińska pseud. „Uta”, działaczka patriotyczno-społeczna, żołnierz AK, uczestniczka powstania warszawskiego, sanitariuszka zgrupowania „Leśnik”

1919

Powstało w Ostrowie Wielkopolskim Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

1945

Odbyła się ekshumacja ofiar masowych mordów hitlerowskich w Lesie Winiarskim.

1947

Powstała Szkoła Podstawowa w Parczewie

1974

Podczas VIII Kaliskich Dni Muzyki Kameralnej miał miejsce pierwszy oficjalny występ Miejskiej Orkiestry Symfonicznej w Kaliszu

2002

Podpisano w Koźminie Wielkopolskim umowę o współpracy miasta z niemiecką gminą Bellheim

2006

Powstał w Kaliszu z inicjatywy Iwony Urbanowskiej Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”.

Udostępnij ten dzień