1383

Podczas wojny domowej w Wielkopolsce, zwanej wojną Grzymalitów z Nałęczami, miała miejsce druga próba opanowania zamku kaliskiego przez siły związane z stronnictwem Nałęczów. Zamku kaliskiego przed siłami Wincentego z Kępy, bronił Domarat z Iwna, starosta wielkopolski

1672

Król Michał Korybut Wiśniowiecki powtórzył i potwierdził artykuły cechu balwierzy w Kaliszu, zatwierdzone 28 marca 1597 roku przez króla Zygmunta III Wazę

1770

Kalisz opuściły wojska konfederacji barskiej

1831

Wyruszył z Kalisza w Kierunku Warszawy Pułk Ułanów Powiatu Kaliskiego

1841

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Michael Holzmann, teolog, dyrektor Żydowskiego Seminarium Nauczycielskiego w Berlinie

1926

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Zbierski, archeolog, odkrywca i badacz grobu Jana Heweliusza w kościele św. Katarzyny w Gdańsku, harcerz Szarych Szeregów, instruktor i jeden z założycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Odrodzenia Polski

1935

Zmarł w Kaliszu Aleksander Oskar Fibiger budowniczy fortepianów, współzałożyciel kaliskiej fabryki fortepianów i pianin „Bracia K. i A. Fibiger”

1940

Zmarł w Kaliszu Ludomir Eugeniusz Józef Choynowski, uczestnik powstania styczniowego, działacz społeczny, Honorowy Obywatel miasta Kalisza, kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Polonia Restituta

1945

Podczas tzw. „Krwawej Soboty”, w przeddzień wyzwolenia Ostrzeszowa , miały miejsce w mieście aresztowania i publiczne egzekucje ludności cywilnej, dokonywane przez wycofujące się oddziały niemieckie

1945

Armia Radziecka wyzwoliła Kraszewice

1952

Do Zakonu Jezuitów w Kaliszu wstąpił Józef Urpsza, działacz charytatywny zwany Samarytaninem Kalisza

1981

Wpisano do rejestru zabytków Aleję Wolności w Kaliszu

2012

Zmarł w Jarocinie Jan Jajor, działacz samorządowy, historyk-regionalista, założyciel Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej, Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Jarocinie i Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej, założyciel i prezes koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Jarocinie, redaktor czasopisma „Magazyn Regionalny - powiat jarociński”

Udostępnij ten dzień