1447

Król Kazimierz Jagiellończyk zwolnił Kaliszan od obowiązku płacenia miary soli od Góry Gotartowskiej, pozwolił radzie miejskiej na pobieranie targowego w czasie wolnicy oraz uwolnił Kaliszan, udających się na jarmarki na terenie całego państwa, od obowiązku płacenia targowego

1875

Urodził się w Krępie Idzi Matyśkiewicz, działacz społeczny, polityk ruchu ludowego, uczestnik wydarzeń Republiki Ostrowskiej.

1907

Rozpoczęło w Koźminku działalność Koło Macierzy Szkolnej

1910

Urodził się w Krotoszynie Kirył Sosnowski, ps. „Konrad”, „Sępiński”, przedwojenny działacz obozu narodowego, członek ZWZ-AK, współzałożyciel konspiracyjnej organizacji „Ojczyzna”

1926

Miała miejsce uroczystość poświęcenia nowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie

1927

Ukazał się w Kaliszu pierwszy numer żydowskiego tygodnika „Kaliszer Leben”

1945

Urodziła się w Kaliszu Zdzisława Sośnicka, piosenkarka, dyrygentka, kompozytorka i aktorka.

1954

Biskup Franciszek Korszyński dokonał konsekracji kościoła pw. św. Katarzyny w Przespolewie.

1983

W nocy z 29 na 30 z kościoła oo. Franciszkanów w Kaliszu skradziono srebrną trumienkę z relikwiami księżnej kaliskiej, błogosławionej Jolenty.

1995

Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego: Marta Grzesiek, ks. Józef Warszawski oraz Józef Moś otrzymali tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

1999

Odbyła się uroczystość koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie.

2010

Na kortach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbyła się pierwsza edycja „Kaliskiego Miodobrania"

Udostępnij ten dzień