1778

Zakończono pracę przy wznoszeniu kościoła św. Tekli w Dobrzycy

1846

Zarząd miasta Kalisza wydał rozporządzenie o obowiązku gaszenia pożarów przez mieszkańców miasta.

1920

Zmarła w Kaliszu Melania Parczewska, pisarka, publicystka, działaczka społeczno-polityczna i narodowa, założycielka Stowarzyszenia Narodowego Kobiet Polskich; siostra Alfonsa Parczewskiego.

1945

Powołano do życia Aeroklubu Ostrowski, wybierając pierwszy Tymczasowy Zarząd.

1982

Ukazał się w Kaliszu ostatni numer „Bez Cenzury”, dwutygodnika NSZZ „Solidarność” Regionu Południowej Wielkopolski

2008

Powstał w Zbiersku Klub Dobrowolnych Honorowych Dawców Krwi „Zbiersk”

Udostępnij ten dzień