1736

Przyjmuje się że w tym dniu powstała barokowa figura św. Jana Nepomucena stojąca przy ulicy Kaliskiej w Odolanowie

Rozwiń

1759

W związku z ustawicznymi przemarszami przez Kalisz obcych wojsk podczas wojny siedmioletniej, władze miasta zobowiązały mieszkańców miasta do bezwzględnego wykonywania zarządzeń burmistrza

Rozwiń

1786

Rozpoczęła w Kaliszu swoją działalność odrębna Komisja Dobrego Porządku zajmująca się szpitalnictwem.

Rozwiń

1816

Urodził się w Krotoszynie Isidor Kalisch, rabin judaizmu reformowanego, pisarz

Rozwiń

1902

Oddano do użytku publicznego w Kaliszu tzw. kolej warszawsko-kaliską.

Rozwiń

1913

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Ożegowski, lekarz, oficer polskiej Marynarki Wojennej służący między innymi na ORP „Grom”, ORP „Błyskawica”, ORP „Burza” i ORP „Dragon”, kawaler orderu Imperium Brytyjskiego

Rozwiń

1918

Przekształcono działającą od czterech dni w Ostrzeszowie tymczasową Radę Robotniczo-Obywatelsko-Żołnierską w Radę Robotniczo-Żołnierską

Rozwiń

1919

Została erygowana Parafia Czajków pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Rozwiń

1928

Urodził się w Jarocinie Antoni Śliwiński, fizyk, specjalista z zakresu akustyki fizycznej, a szczególności: akustyki molekularnej, ultradźwięków, akustooptyki, fotoakustyki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, założyciel Polskiego Towarzystwa Akustycznego

Rozwiń

1933

Zawiązał się w Kaliszu Komitet Obywatelski mający na celu zapobieżenie przeniesienia siedziby Sądu Okręgowego z Kalisza do Ostrowa Wielkopolskiego

Rozwiń

1938

Zmarła w Żegocinie Teofila Chłapowska z książąt Woronieckich, ziemianka, działaczka społeczna i oświatowa, założycielka pierwszego w Wielkopolsce Kółka Włościanek, za swoją działalności uhonorowana papieskim orderem „Pro Ecclesia et Pontifice”

Rozwiń

1947

Arcybiskup Walenty Dymek erygował nową parafię pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozwiń

1979

Teatr Kaliski został wpisany do rejestru zabytków.

Rozwiń

1990

Ukazał się w Kaliszu pierwszy numer tygodnika „Kurier Sportowy Kaliskiego”

Rozwiń

1991

Uchwałą  Rady  Gminy  Blizanów  powołano do życia  w Jankowie  filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie

Rozwiń
Udostępnij ten dzień