1798

Zmarł w Kaliszu ksiądz Stanisław Kłossowski, proboszcz i prałat kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP oraz jej budowniczy w obecnym kształcie.

Rozwiń

1801

Urodził się w Kępnie Adolf Bernhardt, lekarz-chirurg, współzałożyciel nieistniejącej już niemieckiej synagogi przy ulicy Daniłowiczowskiej w Warszawie

Rozwiń

1822

Car Aleksander I, na wniosek namiestnika gen. J. Zajączka, rozwiązał Radę Województwa Kaliskiego.

Rozwiń

1869

Urodził się w Zdunach Heinrich Bernhard Irrgang, organista, kompozytor, pedagog

Rozwiń

1911

Urodził się w Witaszycach Aleksander Reszelski, polityk, działacz PPS i PZPR, poseł na sejm PRL

Rozwiń

1922

Ukazał się w Kaliszu pierwszy numer „Przeglądu Kaliskiego”, niezależnego pisma polityczno-społecznego

Rozwiń

1960

Kalisz otrzymał telewizyjną stację przekaźnikową w Chełmcach, umożliwiającą miastu odbiór programu telewizyjnego.

Rozwiń

1962

Została znacjonalizowana szkoła sióstr Nazaretanek w Kaliszu

Rozwiń

1971

Kalisz uzyskał pierwsze automatyczne połączenie telefoniczne z Poznaniem.

Rozwiń

1984

Została podpisana umowa o współpracy i partnerstwie pomiędzy Odolanowem a niemieckim miastem Heringen/Helme

Rozwiń
Udostępnij ten dzień